Consolidare, extragere umiditate din fundații, asanare zidarii – „Sfântul Elefterie”-Vechi