Comemorarea Părintelui Dumitru Staniloae, Biserica Sfântul Elefterie Nou, București 2013