A fost resfinţită pictura Bisericii „Sfântul Elefterie”